BĘDZIE REMONT DWORCA PKS!

Wszyscy wiemy jak fatalny obraz przedstawia dworzec autobusowy w Przeworsku, będący własnością PKS w Jarosławiu S.A. Są jednak dobre świąteczne wiadomości, Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel po wielu latach oczekiwań i starań skutecznie wpłynął na decyzję o remoncie dworca PKS w Przeworsku.

Przez wiele lat, pomimo usilnych prób negocjacji, był to problem poza zasięgiem władz miasta, gdyż właściciel tego miejsca nie wyrażał woli, aby dramatyczny stan dworca poprawić. Mimo wieloletnich monitów i pism burmistrz był bezradny, dodatkowo nadzór nad dworcem objął Konserwator Zabytków w Przemyślu wpisując ten obszar do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków.

Upór, pomoc wielu osób, motywacja mieszkańców zakończyły się – miejmy nadzieję – sukcesem. Potwierdzeniem tego były spotkania jakie przeprowadził burmistrz z Witoldem Duszyńskim prezesem zarządu PKS w Jarosławiu S.A. oraz rozmowy ze Starostą Jarosławskim Stanisławem Kłopotem będącym właścicielem PKS Jarosław. W odpowiedzi Starosta Jarosławski w piśmie do burmistrza potwierdził, że prace dotyczące remontu dworca zostaną rozpoczęte w 2022 roku.  W trakcie ostatniego spotkania doprecyzowano zakres prac, które zostaną podzielone na dwa etapy. Pierwszy etap będzie obejmował remont peronu przy budynku dworca, a także peronu nr 1. Remont będzie realizowany bez znaczącej ingerencji w głąb terenu z uwagi na to, że stanowi on obszar, na którym znajdował się w przeszłości cmentarz żydowski. Będzie to zatem poprawa estetyki tego miejsca, a nie zasadniczo jego przebudowa.

II etap realizowany będzie w 2023 roku, obejmie remont kolejnych peronów, a jego zakres określony zostanie pod koniec bieżącego roku. Starosta Jarosławski podczas naszej rozmowy nie wykluczył jednak całościowego zakończenia prac w roku 2022.

Jestem pełen optymizmu zwłaszcza, że gwarantem tego remontu jest nie tylko Pan Prezes PKS Witold Duszyński, ale i Pan Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot. Dlatego też chciałbym serdecznie podziękować Panu Staroście i Prezesowi za zrozumienie problemu i decyzje, które skutkują jego rozwiązaniem. Dziękuję również bardzo serdecznie Panu Kamilowi Płoskoniowi radnemu miasta Przeworska za zaangażowanie w rozwiązanie tego problemu.