PRZEWORSKI KLASTER ENERGII

Wczoraj, wraz z wójtami i burmistrzami gmin z powiatu przeworskiego, mając na celu rozwój energetyczny, w tym rozwój OZE, podpisaliśmy pierwszą umowę zmierzającą do powołania Przeworskiego Klastra Energetycznego. Do opracowania strategii klastra energetycznego przystąpili: Miasto Przeworsk, Miasto i Gmina Sieniawa, Gmina Przeworsk, Gmina Gać, Urząd Gminy Zarzecze.
Podpisanie tej umowy daje nadzieję na oficjalne powołanie Przeworskiego Klastra Energii jeszcze w tym roku, co pozwoli na aplikowanie o dodatkowe środki finansowe krajowe czy też unijne z nowego budżetu Unii Europejskiej.
„Klaster energii” to porozumienie działających lokalnie podmiotów zajmujących się wytwarzaniem, konsumpcją, magazynowaniem i sprzedażą: energii elektrycznej, ciepła, chłodu, energii elektrycznej w transporcie oraz paliw.
Formalnie „klastrem energii” określamy cywilnoprawną umowę np. osób fizycznych, prawnych, a także jednostki samorządu terytorialnego. Jej przedmiotem jest wytwarzanie i równoważenie zapotrzebowania, dystrybucja, obrót energią (w tym z odnawialnych źródeł) lub wybrane przez członków klastra poszczególne elementy. Obszar działania klastra nie powinien przekraczać granic jednego powiatu choć dopuszcza się tu pewne odstępstwa. Klaster energii reprezentuje koordynator którym może być dowolny członek klastra energii lub specjalnie do tego powołana instytucja.