O mnie

Dr Leszek Kisiel – urodził się i mieszka w Przeworsku, ma 52 lata, doświadczony samorządowiec i regionalista. Burmistrz Przeworska drugiej kadencji, Zastępca Burmistrza Przeworska w latach 2002-2010, Wicestarosta Przeworski w latach 2011-2014, Wojewoda Przemyski w latach 1997-1998. Działacz przeworskiej i regionalnej Solidarności w dziedzinie oświaty. Był członkiem Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Ziemia Przemyska. Nie należy do żadnej partii politycznej. W wyborach samorządowych na burmistrza w 2014 oraz w 2018 roku startował z własnego komitetu wyborczego KWW Leszka Kisiela. Został też wybrany w 2014 r. radnym rady powiatu przeworskiego z niezależnego komitetu KWW Nasz Samorządny Powiat.

W swojej karierze naukowej stopień naukowy doktora uzyskał na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie dysertacją „Struktura własnościowa ziemi i jej wpływ na użytkowanie przestrzeni w miastach województwa podkarpackiego ze szczególnym uwzględnieniem użytkowania rolniczego” pod kierownictwem prof. dr hab. Bronisława Górza. W trakcie swojej edukacji i podnoszenia kwalifikacji zawodowych ukończył również Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studia Podyplomowe z Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Od wielu lat zajmuje się zarządzaniem finansami publicznymi, projektami unijnymi oraz organizacją i zarządzaniem oświatą. Przez szereg lat był członkiem Konwentu, wykładowcą i prowadził działalność dydaktyczną w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu oraz członkiem Senatu i wykładowcą Wyższej Szkole Społeczno-Gospodarczej w Przeworsku. Zrezygnował z akademickiej pracy wykładowcy na rzecz pracy w samorządzie Przeworska. Jest autorem wielu opracowań naukowych, projektowych i strategicznych dotyczących miasta Przeworska, powiatu i regionu. Jest pomysłodawcą i przewodniczącym komitetu redakcyjnego Przeworskich Studiów Regionalnych, czasopisma publikującego artykuły z historii i regionaliów naszego miasta.