80-TYSIĘCZNA PROMESA NA OSUWISKO

7 marca 2017 r. Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel z rąk Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart odebrał promesę wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 80 000 zł. będą przeznaczone na zadanie pn.: „Stabilizacja osuwiska w rejonie ul. Wałowej, Bernardyńskiej i Krętej wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej”.