155. ROCZNICA POWSTANIA STYCZNIOWEGO

22 stycznia 2018 roku w 155. rocznicę Powstania Styczniowego przy Krzyżu Harcerskim odbył się Apel Powstańczy zorganizowany przez 13. Przeworską Drużynę Harcerzy i Harcerek z Kresów. Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel wraz z zastępcą Wojciechem Supersonem i Sekretarz Miasta Przeworska Agnieszką Zakrzewską, jako wyraz pamięci złożyli kwiaty i zapalili światło na mogile.

Harcerze, pielęgnując tradycje i pamięć o bohaterach, jak co roku przygotowali krótką inscenizację. W scence historycznej pt. „Czterej Powstańcy” wg wiersza poety Antoniego Bogusławskiego pt. „Krzyż powstańczy” młodzież przybliżyła okoliczności tamtych czasów. Przedstawiona opowieść poprowadziła zebranych od roku 1863, kiedy rodziła się głęboka myśl niepodległa, aż do roku 1918 i ostatecznego odzyskania wolności, nawiązując do tegorocznych obchodów 100-lecia Niepodległej.

Podczas apelu zgromadzeni wokół ogniska oddali szacunek wszystkim Polakom i przeworszczanom, uczestnikom powstania m.in.: Erazmowi Horochowi, Bartłomiejowi Golankiewiczowi, Michałowi Fortkowskiemu, Antoniemu Zabielskiemu, Kasprowi Kadlewiczowi, rotmistrzowi Kelermanowi, Filipowi Malinie, Sebastianowi Polakowi i innym.

Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel podziękował inicjatorce spotkania phm Agnieszce Bernackiej i harcerzom za zaangażowanie i pamięć, wyrażając nadzieję, że za rok spotkamy się w jeszcze większym gronie.