19 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY I KRZYWDZENIU MŁODZIEŻY

W ramach działań lokalnych prowadzonych przez powołany przeze mnie Zespół Interdyscyplinarny w Przeworsku, Szkoła Podstawowa nr 3 zaprasza do udziału w lokalnej kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu młodzieży”.
Co roku przez 19 pierwszych dni listopada Fundacja po DRUGIE we współpracy z innymi organizacjami, instytucjami, placówkami pracującymi z dziećmi, młodzieżą oraz rodzinami bierze udział w światowej kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”.
Jej kolorem jest 🧡pomarańczowy🧡, dlatego włączające się do działania organizacje i instytucje przypinają wstążki, rozwieszają balony właśnie w tym ostrzegawczym kolorze.
Celem kampanii jest budowanie świata wolnego od przemocy, świata bezpiecznego, zapewniającego wszystkim prawidłowy rozwój.
Kampanię na całym świecie koordynuje genewska organizacja zajmująca się prawami dzieci i kobiet – Women’s World Summit Foundation, która co roku prezentuje raport
z prowadzonych działań przed Organizacją Narodów Zjednoczonych.
Organizacje i instytucje pracujące z dziećmi i młodzieżą włączają się do kampanii realizując działania profilaktyczne i edukacyjne w swoich społecznościach lokalnych. W celu ich przeprowadzenia uczestnicy kampanii mogą nawiązywać lokalną współpracę i razem z innymi podmiotami działać na rzecz budowania świata bez przemocy.
W obecnym czasie epidemii COVID-19, nie jest możliwe przeprowadzenie zajęć/inicjatyw grupowych w naszym mieście w dotychczasowej formie, dlatego też nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 3 im. J. Piłsudskiego w Przeworsku przygotowali prezentację: „Razem przeciwko przemocy” dostępną pod adresem: https://drive.google.com/…/11Oc9oisTX5E…/view…
Przez 19 pierwszych dni listopada na całym świecie mówimy o prawach dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwie, wolności. Budujemy świadome postawy wobec przemocy i uczymy się jej przeciwdziałać.