W imieniu własnym i całego zespołu pracowników bardzo serdecznie dziękuję Państwu Radnym za jednogłośne udzielenie mi wotum zaufania i absolutorium – głosowanie za pozytywną oceną mojej pracy. To dla mnie bardzo ważne. Odbieram to jako akceptację moich działań w sprawie inwestycji oraz dbałości o budżet Przeworska. Zobowiązuje mnie to także do dalszej i efektywniejszej pracy dla naszego miasta.

Dziękuję wszystkim pracownikom i służbom urzędu, prezesom, dyrektorom, kierownikom oraz pracownikom jednostek organizacyjnych miasta, a przede wszystkim zastępcy Panu Wojciechowi Supersonowi i Skarbnikowi Miasta Przeworska Pani Dorocie Jarosz – przemyślane wydatkowanie środków publicznych i strategiczne działania to zasługa współpracy z Państwem.

Bardzo dziękuję za zaufanie.