Realizacja ustawy o funduszu rozwoju przewozów autobusowych, informacja Starosty Przeworskiego o bieżących remontach na drogach powiatowych  oraz stanowisko w sprawie budowy / przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 835 od DK 94 do granic powiatu to trzy główne tematy, które zdominowały posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Powiatu Przeworskiego. Tym razem gospodarzem był Leszek Kisiel, Burmistrz Miasta Przeworska.

W stanowisku konwentu w sprawie budowy / przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 835 od DK 94 do granic powiatu, burmistrzowie i wójtowie podziękowali Panu Marszałkowi Władysławowi Ortylowi oraz Zarządowi Województwa Podkarpackiego za zrealizowany w bieżącym roku łącznik autostradowy, stanowiący odcinek nowego przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 835 relacji Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska po stronie zachodniej miasta Przeworska, zaapelowali także do Marszałka o podjęcie decyzji dotyczącej przystąpienia do budowy drogi wojewódzkiej Nr 835 od DK 94 do granic powiatu jeszcze ze środków finansowych obecnej perspektywy Unii Europejskiej na lata 2014-2020, co umożliwi wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz rozpoczęcie właściwych prac w przyszłym roku kalendarzowym.