PLANY WSPÓŁPRACY Z DUNAJSKĄ STREDĄ

10-11 października br. na zaproszenie władz Dunajskiej Stredy Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel odwiedził to leżące na pograniczu słowacko-węgierskim miasto.

Spotkanie zostało zainicjowane przez Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Bratysławie Pana Krzysztofa Strzałkę, który przebywając w kraju miał sposobność poznania Przeworska. Ambasador polecił nasze miasto władzom Dunajskiej Stredy jako potencjalnego partnera otwartego na współpracę w wielu dziedzinach.

Podczas oficjalnego spotkania Dunajską Stredę zaprezentowali: burmistrz Zoltán Hájos, wiceburmistrzowie László A. Szabó i Attila Karaffa, szef biura Júlia Bubniaková i Tímea Molnárová, dyrektor ds. Edukacji, spraw społecznych, sportu i kultury. Przeworsk, oprócz burmistrza Kisiela, reprezentowali z-ca burmistrza Wojciech Superson oraz Sekretarz Miasta Agnieszka Zakrzewska. W spotkaniu uczestniczyła także przedstawicielka Ambasady RP w Bratysławie I Radca Pani Monika Walczak.

Przeworskiej delegacji zostały przedstawione filmy o historii i codziennym życiu Dunajskiej Stredy, a burmistrz Zoltán Hájos wspomniał o obecnej sytuacji ekonomicznej i demograficznej 23-tysięcznego miasta, w którym zamieszkują: Węgrzy (ponad 70%) Słowacy, Romowie, Czesi i Niemcy.

Ponad godzinne rozmowy przedstawicieli obu miast dotyczyły współpracy w dziedzinie turystyki i sportu. Omawiano także kwestie związane z kulturą oraz sferą społecznej i gospodarczej wymiany. Ważnym aspektem rozmowy stała się możliwość udziału Przeworska w programach Grupy Wyszehradzkiej (V4).

Przedstawiciele Przeworska zwiedzili miasto oraz najsłynniejszy obiekt w Dunajskiej Stredzie – stadion piłkarski Mol Arena. Opuszczając niezwykle gościnną miejscowość, Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel zaprosił do złożenia wizyty w naszym mieście.

https://dunajskostredsky.sk/dunajska-streda-pravdepodobne-p…