60 lat przeworskiego koła Polskiego Związku Niewidomych

Piękny Jubileusz 60. lat działalności obchodzili dzisiaj członkowie przeworskiego koła Polskiego Związku Niewidomych. Bardzo dziękuję za zaproszenie i miłe przyjęcie. Jubileusz jest okazją do gratulacji i podziękowań, dlatego jeszcze raz winszuję i zarazem dziękuję za wiele lat pracy na rzecz aktywizacji osób z dysfunkcją wzroku. Cieszę się, że mogę wspierać przeworskie koło PZN w Waszych działaniach.

Podczas spotkania dzieci z klasy integracyjnej Szkoła Podstawowa nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku przedstawiły patriotyczny program artystyczny. Bardzo ciekawym elementem spotkania była również wystawa staroci ze zbiorów prezesa Adama Skwarczyńskiego.

Szanowni Państwo, spotykajcie się na co dzień z otwartością i życzliwością społeczności, a Wasza pogoda ducha niech przełamuje wszelkie bariery.