Wyróżnienie za realizowanie małych projektów transgranicznych

Podczas konferencji zamykającej wdrażanie mikroprojektów w Programie Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 od Stowarzyszenia Euroregion Karpacki otrzymałem wyróżnienie za realizowanie małych projektów transgranicznych.