Projekt RaP STEAM

18 marca podpisałem umowę na realizację projektu pn. RaP STEAM – robotyka i programowanie w szkołach podstawowych z terenu województwa podkarpackiego w ramach programu regionalnego Fundusze europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Tematem zajmować się będą uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Przeworsku.

Celem projektu jest promocja rozwoju robotyki edukacyjnej oraz nauki programowania, opracowanie programu zajęć z zakresu robotyki i programowania, wspieranie rozwoju kompetencji nauczycieli oraz wsparcie organów prowadzących szkoły podstawowe w odpowiednim doposażeniu placówek, służącym realizacji zajęć z programowania z wykorzystaniem robotów edukacyjnych. Realizacja projektu jest przewidziana na lata 2023 – 2029. Planowane jest wprowadzenie  do szkół podstawowych innowacji pedagogicznej dotyczącej nauczania w klasach 4-8 informatyki z wykorzystaniem elementów robotyki edukacyjnej oraz zajęć pozalekcyjnych z robotyki edukacyjnej. Do centrów szkoleniowych i pracowni szkolnych zakupione zostanie niezbędne wyposażenie oraz zapewnione będzie merytoryczne wsparcie dla nauczycieli i kadry zarządzającej. W szkołach, dla uczniów zorganizowane zostaną zajęcia pozalekcyjne z robotyki edukacyjnej i programowania robotów. Uczniowie i nauczyciele przygotowani zostaną do konkursów/zawodów robotycznych, organizowane również będą obozy oraz warsztaty promujące robotykę, naukę programowania i nauczanie STEAM.