ABSOLUTORIUM DLA BURMISTRZA MIASTA PRZEWORSKA

Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel otrzymał absolutorium z wykonania budżetu gminy za rok 2017. Podczas czwartkowej sesji 28 czerwca 2018 roku, burmistrz w sprawozdaniu poinformował, że budżet miasta po stronie dochodów został wykonany w kwocie 61.253.070,13 zł, co stanowi 98,12%. Wydatki budżetu miasta wyniosły 61.054.872,69 zł, czyli 96,80% planu. Pozytywną opinię na temat finansów w naszym mieście wydała wcześniej także Regionalna Izba Obrachunkowa oraz Komisja Rewizyjna Rady Miasta Przeworska.

Po rozpatrzeniu sprawozdania burmistrza z wykonania budżetu za 2017 r. oraz odczytaniu opinii o wykonaniu budżetu, radni podjęli głosowanie. Za udzieleniem absolutorium było 8 radnych, 4 wstrzymało się od głosu, 3 radnych było nieobecnych.

Absolutorium jest wyrazem dobrej oceny działań i wydatków środków publicznych zarządzanych przez władze miasta. Burmistrz wyraził satysfakcję z faktu, że udało się sfinalizować większość założeń budżetu, który ze względu na mnogość prac inwestycyjnych był dość trudnym zadaniem do zrealizowania. Podziękował również radnym za wynik głosowania oraz podkreślił znaczenie dobrej współpracy ze swoim zastępcą, sekretarzem, skarbnikiem, kierownictwem urzędu, dyrektorami i kierownikami jednostek organizacyjnych miasta – wszystkimi, którzy przyczyniają się do realizacji budżetu.