ANIMATOR SPORTU W PRZEWORSKU

Podobnie jak w latach ubiegłych miasto Przeworsk złożyło wniosek w ramach projektu Lokalny Animator Sportu w 2021 roku i kolejny raz wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalną oraz odpowiednią liczbę punktów w ocenie merytorycznej, tym samym otrzymał dofinansowanie. Dzięki pozyskanym środkom możliwe jest optymalnie wykorzystanie istniejącej infrastruktury sportowej na boisku Orlik, którego administratorem jest MOSiR Przeworsk i stworzenie jak największej grupie dzieci i młodzieży możliwości uczestniczenia w zorganizowanych, systematycznych i atrakcyjnych zajęciach sportowych.