Rozwój zajazdu „Pastewnik“

W kończącej się kadencji zainwestowałem środki z UE w rewitalizację Zajazdu Pastewnik przenosząc na jego teren zabytkowy dom z ul. Tkackiej 1, przygotowując go pod kolejne miejsca noclegowe i izbę tkacką. Dla potrzeb turystycznych wyburzono stare i wybudowano nowe estetyczne i funkcjonalne sanitariaty dla turystów karawaningu, służące również w trakcie imprez…