Rozwój zajazdu „Pastewnik“

W kończącej się kadencji zainwestowałem środki z UE w rewitalizację Zajazdu Pastewnik przenosząc na jego teren zabytkowy dom z ul. Tkackiej 1, przygotowując go pod kolejne miejsca noclegowe i izbę tkacką.

Dla potrzeb turystycznych wyburzono stare i wybudowano nowe estetyczne i funkcjonalne sanitariaty dla turystów karawaningu, służące również w trakcie imprez plenerowych. Wybudowany został cieszący się dużą popularnością zadaszony grill. W ramach współpracy gmin skupionych w Stowarzyszenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego – MOF Jarosław – Przeworsk planowany jest kolejny etap budowy miejsca rekreacji, wypoczynku i turystyki. W ramach tego projektu planowane są:

 • adaptacja tzw. wyspy i zakola wodnego Mleczki do budowy przystani kajakowej-pomostu dla korzystających z kajaków i sprzętu wodnego,
 • prace regulacyjne i odmulające koryto rzeki w obrębie wyspy,
 • budowa przystani kajakowej – zejścia do rzeki – w górnym biegu Mleczki,
 • przebudowa istniejącego budynku stodoły na świetlice turystyczną z niezależnym węzłem sanitarnym i socjalnym,
 • przebudowa istniejącej zadaszonej wiaty dla potrzeb magazynowania sprzętu kajakowego i gospodarczego,
 • zakup kajaków, naczepy kajakowej i samochodu/busa do transportu turystów,
 • wyodrębnienie strefy rekreacji dla dzieci,
 • utworzenie strefy karawaningu dla turystów,
 • wyposażenie terenu parkingowego i placu wewnętrznego w urządzenia obsługi camperów, np. zlewnie ścieków, zasilania w wodę i prąd,
 • modernizacja budynku kuchni turystycznej oraz wymiana pokrycia dachowego gontowego,
 • adaptacja budynku Domu Gackiego dla potrzeb przystani, szatni, biura projektu, miejsc noclegowych, obsługi bazy miejsc postojowych camperów,
 • budowa kortu tenisowego za Dworem z Krzeczowic,
 • zmiana sposobu ogrzewania ciepłej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania w budynkach Domu Gackiego, Domu Sowińskiego, Domu Maślarza, Karczmy Pastewnik obejmująca wykonanie zasilania gazowego, wewnętrznych instalacji gazowych i wod-kan oraz odprowadzenia spalin,
 • przebudowa nawierzchni parkingów i placów wraz z odwodnieniem, oświetleniem i monitoringiem bezpieczeństwa.


Docelowo planowane jest przeniesienie kolejnego drewnianego zabytkowego domu z ul. św. Jana. Realizacja inwestycji przyczyni się do wzbogacenia Zajazd Pastewnik o nowe elementy turystyczno-rekreacyjne. Środki na tę inwestycję chcemy pozyskać w ramach planowanych naborów wniosków z programów regionalnych województwa.