Kolejny etap budowy

Będzie kolejny etap budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 835 od ronda Gwizdaj do ronda Węgierska w Przeworsku.
W czwartek 29 sierpnia br. w Przeworsku odbyło się spotkanie wójtów i burmistrzów Powiatu Przeworskiego z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego Władysławem Ortylem na temat możliwości rozwoju w naszym powiecie. Jednym z głównych tematów była dyskusja o modernizacji drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska. Pan Marszałek W. Ortyl poinformował, że w planach modernizacji ujęta jest budowa nowego odcinka drogi 835, a przetarg powinien być ogłoszony w pierwszym kwartale 2020 roku. W spotkaniu uczestniczyła Minister Anna Schmidt-Rodziewicz, Starosta Bogusław Urban oraz wójtowie i burmistrzowie naszego powiatu.

Obecnie firma projektowa przekazała burmistrzowi do zaopiniowania projekt budowy nowego odcinka od ronda Gwizdaj,  poprzez rondo Studziańska do ronda Węgierska, a następnie przebudowy do granic miasta i dalej w kierunku Kańczugi.