Burmistrz i urzędnicy samorządowi nagrodzeni

8 grudnia 2022 r., w miejskim ratuszu miałem przyjemność odebrać Brązowy Krzyż Zasługi wraz z 7 pracownikami Urzędu Miasta Przeworska, którzy otrzymali Medal za Długoletnią Służbę. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej aktu dekoracji dokonała Wicewojewoda Podkarpacki Pani Jolanta Sawicka

Krzyż Zasługi Został ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawą z dnia 23 czerwca 1923 r. Według art. 16 ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach jest nagrodą dla osób, które położyły zasługi dla Państwa lub obywateli, przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść Państwu lub obywatelom.

Medal za Długoletnią Służbę wg art. 18a ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach jest nagrodą za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej.

Złoty medal przyznany został Panu Robertowi Dybasiowi – kierownikowi Referatu Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich.

Srebrne medale za długoletnią służbę na rzecz Przeworska i jego mieszkańców otrzymali:

  • Pan Paweł Kisiel – inspektor Referatu Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich,
  • Pani Małgorzata Pałka – kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa,
  • Pani Bogumiła Ptaszyńska – inspektor Referatu Organizacyjnego i Informatyki – Biura Obsługi Rady,
  • Pani Renata Chomik – inspektor Referatu Ochrony Środowiska,
  • Pan Wojciech Superson – zastępca Burmistrza Miasta Przeworska,
  • Pani Agnieszka Zakrzewska – Sekretarz Miasta Przeworska.

Uroczyste wręczenie odznaczeń miało miejsce w miejskim ratuszu w obecności radnych miasta, kierowników referatów, kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych miasta, prezesów miejskich spółek oraz przewodniczących i prezesów organizacji pozarządowych działających w mieście.