CYBERPRZESTRZEŃ

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie wspólnie ze Stowarzyszeniem Akademia Innowacji Społecznych oraz Stowarzyszeniem Miejski Obszar Funkcjonalny Jarosław-Przeworsk zapraszają na konferencję naukową pt. „Cyberprzestrzeń” – zagrożenia i szanse w wychowaniu i edukacji”, która odbędzie się 29 listopada br. (piątek), o godz. 9:30 w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2 (Klub Akademicki IQ).

Konferencja, która została objęta patronatem Burmistrza Miasta Przeworska, poświęcona jest problematyce edukacji medialnej dzieci i młodzieży w kontekście agresji elektronicznej i nakierowana  na wzmocnienie współpracy i zwiększenie koordynacji działań instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy, w celu lepszego planowania strategicznego i efektywnego kształtowania polityki społecznej w tej dziedzinie.

Do udziału w konferencji zachęcamy kierownictwo i pracowników służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, zwłaszcza: nauczycieli i pedagogów szkolnych, pracowników pomocy społecznej, członków Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Uzależnieniom, a także organizacji pozarządowych. Zapraszamy także rodziców będących przedstawicielami Szkolnych Rad Rodziców oraz studentów, którzy swoją przyszłość zawodową chcą związać z edukacją i wychowaniem.

Organizacja konferencji jest efektem współpracy Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, przedstawicieli NGO tj. Akademii Innowacji Społecznych oraz Stowarzyszenia Miejski Obszar Funkcjonalny Jarosław-Przeworsk.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zainteresowanych udziałem w wydarzeniu prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.