CZAS NA AWANS

Z dumą i przyjemnością wręczyłem dziś akt mianowania (po piątkowym egzaminie na stopień nauczyciela mianowanego) oraz odebrałem ślubowanie od Pani Wioletty Jaskuły ze Szkoła Podstawowa nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku To nie tylko awans zawodowy, ale również potwierdzenie kwalifikacji nauczyciela, który na co dzień czuwa nad rozwojem naszych dzieci. Serdecznie Pani Wioletta Jaskuła gratuluję i życzę dalszych awansów i sukcesów dydaktycznych.