DOFINANSOWANIE NA BUDOWĘ I MODERNIZACJĘ DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH I WINNIC

W pierwszej trójce gmin, które podpisały umowy o dofinansowanie na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych i winnic znalazła się Gmina Miejska Przeworsk. 29 maja burmistrz Leszek Kisiel podpisał w Rzeszowie umowę z Marszałkiem Województwa Władysławem Ortylem oraz wicemarszałkiem Piotrem Pilchem zakładającą wsparcie budowy i modernizacji dróg finansowane z budżetu województwa.

Przebudowa dróg jest kontynuacją programu polepszenia warunków dojazdowych do nieruchomości rolnych mieszkańcom Przeworska, który trwa już od dwóch lat. 150 tys. zł dotacji, którą otrzymał Przeworsk przeznaczone zostanie na kontynuację modernizacji drogi dojazdowej do Przeworskich Winnic na Aleksandrowie oraz I etap modernizacji ul. Za parowozownią. W najbliższym czasie przeprowadzone zostaną przetargi, które wyłonią wykonawców inwestycji, natomiast rozpoczęcie plac planowane jest w okresie wakacyjnym.