DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Burmistrz Miasta Przeworska OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na terenie Miasta Przeworska. Termin składania wniosków: od 10.05.2022 r. do 10.06.2022 r. O udzielenie dotacji mogą starać się osoby fizyczne posiadające źródło ciepła na paliwo stałe w budynku na terenie Miasta Przeworska oraz tytuł prawny do nieruchomości. Dotacja może być udzielona na demontaż istniejącego źródła ciepła na paliwo stałe oraz na zakup i montaż nowego kotła gazowego kondensacyjnego. Wysokość dotacji dla jednego wnioskodawcy wyniesie 95% poniesionych kosztów kwalifikowanych zakupu i montażu kotła, jednak nie więcej niż 2.500,00 zł niezależnie od wysokości poniesionych kosztów. Wzór wniosku o udzielenie dotacji dostępny jest w Kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Przeworska, ul. Jagiellońska 10, w Referacie Rozwoju Miasta, Rynek 1 (Ratusz), na stronie internetowej www.przeworsk.um.gov.pl w zakładce Załatw sprawę -> Dotacje celowe dla mieszkańców oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Ogłoszenia.

Informacji udziela Referat Rozwoju Miasta, Rynek 1 (Ratusz),
tel. (16) 648-78-44,
(16) 648-76-00,
(16) 648-70-94,
(16) 648-77-53,
(16) 648-72-90 wew. 132.