Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Dziś, 5 maja, obchodzimy Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych), którego celem jest szeroko rozumiany sprzeciw wobec dyskryminacji osób niepełnosprawnych we wszystkich ich aspektach życia.

Z okazji tego Święta składam wszystkim niepełnosprawnym, a szczególnie podopiecznym Środowiskowy Dom Samopomocy w Przeworsku, ich rodzinom, stowarzyszeniom działającym i wspomagającym niepełnosprawnych życzenia, aby na swojej drodze życiowej doświadczali jak najczęściej życzliwych i pogodnych ludzi, pomocnych w działaniach mających na celu przełamywanie wszelkich barier i przejawów dyskryminacji.🌼 Godność jest wartością, która należy się każdemu, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy niepełnosprawności. Wszystkiego Najlepszego!🌼