DZIEŃ PRACOWNIKA GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Z okazji Dnia Pracownika Gospodarki Komunalnej
wszystkim osobom zatrudnionym w sektorze dostaw wody,
gospodarowania ściekami, odpadami
i rekultywacji składam najserdeczniejsze życzenia.
To święto jest okazją, aby podziękować Państwu za trud,
a w okresie pandemii często ponadwymiarowy nakład pracy,
przekraczający podstawowe obowiązki.

Niech każdego dnia towarzyszy Państwu satysfakcja
z dobrze wykonywanych zadań
i życzliwość mieszkańców Przeworska,
doceniających Waszą pracę. Równocześnie łączę
najlepsze życzenia spełnienia planów, wielu sukcesów,
zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.