GIMNAZJADA 2018 – PRZEGLĄD DOROBKU I OSIĄGNIĘĆ GIMNAZJALISTÓW

20 czerwca 2018 r., kilka dni przed zakończeniem roku szkolnego, w Miejskim Ośrodku Kultury w Przeworsku odbyła się Gimnazjada 2018 – przegląd dorobku i osiągnięć przeworskich gimnazjalistów. Na uroczystość zaproszeni zostali Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel oraz Sekretarz Miasta Przeworska Agnieszka Zakrzewska. Podczas spotkania wychowawcy klas drugich i trzecich Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przeworsku przedstawili osiągnięcia uczniów i wręczyli zasłużone wyróżnienia. Nauczyciele podkreślili wielką wartość jaką w wychowaniu młodzieży i ich wynikach szkolnych pełnią rodzice.

Gimnazjaliści prezentowali swoje talenty artystyczne zabierając zebranych w „podróż z piosenką”. Odbyło się także uroczyste pożegnanie uczniów klas trzecich. Burmistrz Leszek Kisiel pogratulował wszystkim gimnazjalistom i nauczycielom, w sposób szczególny dziękując wychowawcom za trud jaki włożyli w formowanie młodzieży.