HISTORYCZNE WYDARZENIE W PRZEWORSKU – ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO

W roku jubileuszu 625-lecia nadania praw miejskich Przeworskowi i w roku 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel zaprosił na uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego, w których czynnie uczestniczył 34. Batalion Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej pod dowództwem ppłk Pawła Brzęka, Jednostka Strzelecka 2087 Przeworsk oraz uczniowie klasy mundurowej Zespołu Szkół Zawodowych.

Obchodzone po raz pierwszy w naszym mieście Święto Wojska Polskiego ustanowione zostało w roku 1923 przez gen. Stanisława Szeptyckiego, ministra spraw wojskowych w rządzie odrodzonej Rzeczypospolitej, na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej – Cudu nad Wisłą.

Na uroczystość przybyli m.in.: dowódca 14. Dywizjonu Artylerii Samobieżnej Jarosław kpt. Mateusz Tomaszewski, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie płk dr inż. Mariusz Stopa, komendant 34. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Rzeszowie ppłk mgr inż. Jacek Biruś, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Jarosławiu ppłk Leszek Przeszłowski, komendanci powiatowi Policji i Państwowej Straży Pożarnej, Starosta Przeworski, przeworscy duchowni, Przewodniczący i Radni Miasta Przeworska oraz Przewodniczący Rad i Zarządów osiedli miasta Przeworska, kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych miasta i powiatu, przedstawiciele organizacji działających w mieście.

Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w Bazylice kolegiackiej pw. Ducha Świętego w Przeworsku z udziałem Wojskowej Asysty Honorowej i pocztu sztandarowego 34. Batalionu Lekkiej Piechoty. Modlitwie w intencji Ojczyzny, która odbyła się z ceremoniałem wojskowym przewodniczył ks. prałat Tadeusz Gramatyka. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Dęta Miejskiego Ośrodka Kultury pod kierownictwem Tadeusza Zaręby.

Po zakończonej Eucharystii nastąpił przemarsz na rynek, gdzie miał miejsce uroczysty apel z okazji Święta Wojska Polskiego. Na początku nastąpiło podniesienie flagi państwowej na maszt oraz odegranie i odśpiewanie Hymnu Państwowego. Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta Przeworska witając żołnierzy, zaproszonych gości i mieszkańców Przeworska. Burmistrz Leszek Kisiel złożył hołd wszystkim polskim żołnierzom, którzy polegli zarówno w Bitwie Warszawskiej, jak i na wielu innych frontach walcząc o niepodległą Polskę, a także wyrazy szacunku wszystkim weteranom i kombatantom. Podziękował również żołnierzom obecnym na przeworskim rynku „Dziękuję Wojskom Obrony Terytorialnej, które wyraziły gotowość do obrony naszych rodzin, bliskich i sąsiadów oraz wspierania lokalnych społeczności. Wiemy, że możemy na Was liczyć. Szczególne podziękowania kieruje do żołnierzy wywodzących się z Przeworska. Jesteśmy dumni, że tak wielu Przeworszczan podjęło służbę na rzecz Ojczyzny. Życzę Wam wielu satysfakcji w życiu zawodowym i osobistym”. Dowódca 34. Batalionu Lekkiej Piechoty ppłk Paweł Brzęk podczas swojego wystąpienia podziękował burmistrzowi za dotychczasową współpracę i przychylność w trakcie formowania brygady Wojsk Obrony Terytorialnej.

Kolejnym punktem uroczystości było odczytanie rozkazów o pochwałach i listach gratulacyjnych dla żołnierzy wyróżniających się w wykonywaniu zadań służbowych. Burmistrz jako wyraz wdzięczności, uznania i szacunku dla służby wojskowej na ręce dowódcy 34. Batalionu Lekkiej Piechoty w Jarosławiu wręczył replikę szabli – radziwiłłówkę, wz. 1917 r.

Z okazji Święta Wojska Polskiego oraz 100. rocznicy odzyskania niepodległości odczytany został Apel Pamięci, w którym zebrani uczcili m.in. żołnierzy ziemi przeworskiej walczących na przestrzeni dziejów o wolną i niepodległą Ojczyznę – uczestników Powstania Styczniowego, gen. bryg. Antoniego Chruściela „Montera”, gen. bryg. Jana Władysława Chmurowicza, płk. pil. Tadeusza Henryka Rolskiego, mjr. Jana Gryczmana, por. Józefa Benbenka oraz braci Tadeusza i Edwarda Cieślów. Wojskowa Asysta Honorowa na zakończenie apelu oddała salwę honorową. Po odegraniu przez orkiestrę pieśni reprezentacyjnej Wojska Polskiego odbyła się efektowna defilada pododdziałów, którą poprowadził dowódca uroczystości por. Artur Marszał.

Podczas trwania uroczystości, jak i po jej zakończeniu na pobliskim parkingu odbywała się prezentacja sprzętu i uzbrojenia wojskowego. Każde dziecko mogło liczyć na wspólne zdjęcie z żołnierzami, a także choć na chwilę usiąść w wojskowym samochodzie, motocyklu, czy quadzie. Przeworszczanie mieli również okazję posmakować wspaniałej, wojskowej grochówki.

FOTOGALERIA