INWESTYCJE W MIEJSKIM OŚRODKU KULTURY W PRZEWORSKU

Otoczenie Miejskiego Ośrodka Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku zmienia się z dnia na dzień. Po wybraniu najkorzystniejszej oferty dotyczącej zamówienia „Wykonanie robót elewacyjnych i remont dachu na budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Przeworsku”, 27 sierpnia firma Usługi Budowlane R.P. Zawitkowscy S.C. z Jarosławia rozpoczęła prace. Koszt zadania to 433 070,09 zł, a termin zakończenia przewidywany jest na 30 października 2018 r. Rozstrzygnięty został również przetarg na wymianę stolarki okiennej. Z siedmiu złożonych ofert wybrano firmę Euro Okna Plus Sp. z o.o. z Leżajska. Prace zostaną zakończone do 30 września 2018 r., a koszt robót to 108 818,84 zł. Środki na sfinansowanie ww. zadań pochodzą z kredytu udzielonego Miejskiemu Ośrodkowi Kultury przez Bank Spółdzielczy w Przeworsku.
Kolejną zauważalną zmianą jest zmontowana scena letnia na przebudowanym, utwardzonym placu obok Miejskiego Ośrodka Kultury. Będzie ona wykorzystana do organizacji koncertów, pokazów, prezentacji i innych form działalności kulturalnej ośrodka. Jest to efekt realizacji projektu pod nazwą: „Rozwój infrastruktury kulturalnej oraz rozwój oferty kulturalnej, na terenie gmin MOF Jarosław – Przeworsk”. Niezbędna dla funkcjonowania sceny „technika”, a więc nagłośnienie i oświetlenie zostanie dostarczona w najbliższym czasie.

W ostatnim czasie na placu przed Miejskim Ośrodkiem Kultury zostały również ustawione betonowe gazony, mające na celu oddzielenie strefy ruchu pojazdów od ruchu pieszego. Piesi mają możliwość swobodnego przejścia przez plac, korzystania ze schodów i podjazdów dla wózków, jak również ustawionych ławek, nie zastawianych przez parkujące tam jeszcze niedawno samochody.