JERZYKI – NOWI MIESZKAŃCY PRZEWORSKA

Nowe budki lęgowe dla 20 par jerzyków zostały zamontowane na bloku mieszkalnym przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej w Przeworsku. Pilotażowy projekt ma na celu ochronę oraz zwiększenie populacji tych ptaków. Jerzyki to najwięksi sprzymierzeńcy człowieka w walce z uciążliwymi komarami – w ciągu doby jeden ptak jest w stanie zjeść nawet 20 tysięcy owadów. W Przeworsku od paru lat dzięki podjętym krokom systematycznie staramy się ograniczyć szkodliwość komarów. Obecne dążenia do zasiedlenia jerzyków będą pozytywnym dla środowiska uzupełnieniem tych działań. Po wspólnej wizji terenowej z przeworskim ornitologiem Hubertem Kameckim, któremu bardzo dziękujemy za współpracę, wskazano właściwe miejsca dla lokalizacji budek. Z uwagi na bliskie sąsiedztwo kolonii jerzyków na dawnym magazynie cukru, zdecydowano o zainstalowaniu domków lęgowych na bloku mieszkalnym przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej. Okres lęgowy jerzyków rozpoczyna się w maju. Są to ptaki towarzyskie, tworzące małe kolonie, dlatego budki lęgowe należy montować w skupiskach kilka skrzynek obok siebie w jednej linii. Te same pary jerzyków, zajmują co roku te same miejsca. Ptaki łączą się w pary na całe życie i zawsze wracają na lęgowisko, więc jedna para może eksploatować tę samą skrzynkę lęgową nawet przez 15 lat. Warto podkreślić, że jerzyki są bardzo czystymi ptakami – odchody wynoszą z gniazda, przez co nie brudzą nimi elewacji. Inicjatorami akcji były dwa przeworskie stowarzyszenia. Dziękujemy za inicjatywę Tomaszowi Majbie prezesowi zarządu Przeworskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego „Dobro czyń” oraz Piotrowi Kucowi ze Stowarzyszenia Polska 2050. Dziękujemy również prezesowi Spółdzielni Mieszkaniowej przy Cukrowni Sylwestrowi Szpytmie, za przychylność i pomoc w realizacji zadania, a prezesowi Spółdzielni Mieszkaniowej Romanowi Dudkowi i prezesowi PTBS Zbigniewowi Kadukowi za gotowość współpracy. Mam nadzieję, że już niedługo te niezwykle pożyteczne ptaki będą nowymi mieszkańcami Przeworska i w kolejnych latach zasiedlą inne tereny miasta.