Jubileusz 50-lecia powołania Gminy Gać

Pani Grażynie Pieniążek, Wójt Gminy Gać serdecznie dziękuję za zaproszenie do wspólnego świętowania jubileuszu 50-lecia powołania Gminy Gać. Samorządowcom Gminy przekazuję wyrazy uznania dla dotychczasowej działalności, życząc kolejnych lat owocnej pracy oraz satysfakcji z wykonywanych zadań dla dobra społeczności lokalnej. Wszystkim mieszkańcom Gmina Gać życzę pomyślności, poczucia wspólnoty i dumy ze swojej małej ojczyzny.