KOLEJNA WYKORZYSTANA SZANSA NA WSPARCIE SENIORÓW

Złożony przez Burmistrza Miasta Przeworska Leszka Kisiela kolejny wniosek na Dzienny Dom „Senior+”, tym razem na jego bieżące funkcjonowanie, został oceniony pozytywnie. Uruchomiona w styczniu placówka dla seniorów, w ramach 2 modułu Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 otrzymała roczną dotację w wysokości 108 tys. Pozyskane środki zostaną wykorzystane na działania bieżące domu: socjalne, opiekuńcze, edukacyjne, kulturalno-oświatowe, sportowo-rekreacyjne, terapeutyczne i społeczne. Nasi Seniorzy to prawdziwy skarb – ich życiowa mądrość i doświadczenie to nieprzebrany kapitał wartości, pięknych wspomnień, życzliwości i warto o nich dbać, by jak najdłużej tymi wartościami mogli się z nami dzielić