KOLEJNE ULICE W PRZEWORSKU WYREMONTOWANE

Podobnie jak w ostatnich dwóch latach, także w bieżącym roku Burmistrz Miasta Przeworska podjął działania mające na celu poprawę stanu technicznego dróg gminnych. Zakończone zostały prace na kolejnych ulicach naszego miasta: Wspólnej, Szkolnej Poniatowskiego i Sobieskiego.

Parametry techniczne i lokalizacja ul. Wspólnej, podobnie jak niedawno oddanej ul. Okopowej, pozwoliły na wybudowanie jej w technologii brukowej. Zakres prac na ul. Wspólnej obejmował położenie nawierzchni brukowej o powierzchni 266 m2, wykonanie obrzeży betonowych o długości 60 m. Wartość robót zamknęła się w kwocie 27 523,05 zł.

Remont ul. Szkolnej wykonano w dwóch technologiach: położono nawierzchnię asfaltową o powierzchni 980,0 m2  oraz brukową na zjazdach do posesji – 21,00 m2. Wykonane zostały także krawężniki – 33,20 m. Koszt tej inwestycji to 46 638,44 zł.

Zakres prac ul. Sobieskiego obejmował: remont nawierzchni asfaltowej – 690,00 m2, nawierzchni brukowej na zjazdach do posesji – 40,00 m2, położenie 230 m nowych krawężników. Łączna wartość prac wyniosła 52 909,39 zł.

Również dwie boczne ul. Poniatowskiego uzyskały nową nawierzchnię. W kwocie 71 129,49 zł wykonano 720,00 m2 nawierzchni asfaltowej, 42,50 m2 nawierzchni brukowej na zjazdach do posesji mieszkańców i 360 m krawężników.

Zgodnie z rozstrzygnięciem przetargowym wykonawcą wszystkich robót był DRO – BRUK Bogdan Wojtuń 37-203 Gniewczyna Łańcucka, Gniewczyna Tryniecka 139. Firma na wykonane zadania daje 49 miesięcy gwarancji.