KOLEJNY ETAP BUDOWY NOWEJ OBWODNICY PRZEWORSKA

Ogłoszono przetarg na nową drogę od ronda Gwizdaj do ronda Węgierska w Przeworsku. Jest szansa, że pojedziemy nią już końcem 2022 roku. Nowy przebieg drogi wojewódzkiej nr 835 relacji Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska od rozjazdu w miejscowości Gorliczyna (na wysokości stacji paliw ORLEN), poprzez rondo zjazdowe na autostradę A-4 oraz rondo na granicy miasta Przeworska i wsi Gwizdaj, doczekał się kontynuacji.
 
Jak zaznacza Leszek Kisiel Burmistrz Miasta Przeworska – Wojewoda Podkarpacki wydał w procedurze ZRiD pozwolenie na budowę dalszego przebiegu tej drogi, nadając klauzulę natychmiastowej wykonalności. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie 13.10.2020 r. ogłosił przetarg na budowę dalszej części „nowej obwodnicy miasta Przeworska” oraz przebudowę istniejącego odcinka drogowego do wsi Urzejowice. Termin składania ofert ustalono na 19.11.2020 r.
 
Przypomnijmy, że nowym odcinkiem drogi wojewódzkiej będzie prawie połowa planowanej obwodnicy południowej miasta Przeworska, czyli odcinek blisko 2,2 km. Droga będzie dwupasmowa, jednojezdniowa o szerokości 7,0 m.
 
Najważniejsze węzły i skrzyżowania to węzeł Gwizdaj – nowo oddane rondo – początek odcinka drogowego, następnie planowane rondo na ul. Studziańskiej (połączy drogę do miejscowości Studzian, Dębów, Gać i Markowa), oraz nowe rondo na ul. Węgierskiej – droga, która połączy obecną drogę wojewódzką w kierunku Kańczugi. Zaplanowano również wykonanie obiektów takich jak przepusty na Nowosiółce oraz pomniejszych potokach i rowach odwadniających.
 
Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, zgodnie z ogłoszonym przetargiem, końcem 2022 roku samochody przejeżdżające z północnej części powiatu przeworskiego będą mogły przemieszczać się nowym odcinkiem drogowym, z pominięciem centralnej części naszego miasta. Mam nadzieję, że tym razem nie zabraknie środków na realizację tej strategicznej inwestycji, o którą zabiegamy od wielu lat – poinformował
Leszek Kisiel Burmistrz Miasta Przeworska