KOLEJNY ETAP PRAC NA UL. DYNOWSKIEJ ZAKOŃCZONY

Zakończył się kolejny etap przebudowy ul. Dynowskiej. Jeszcze w 2018 roku pierwsze prace na tej ulicy objęły wykonanie chodnika, natomiast w lipcu ubiegłego roku położona została część nowej nawierzchni. Obecnie do użytku mieszkańców została oddana nowa nawierzchnia bitumiczna o powierzchni 1 227,70 m2, zabezpieczona 395 m krawężnika betonowego.

Wykonanie III etapu prac na ul. Dynowskiej kosztowało 139 744,67 zł, przy czym w relacji koszów w formule 50/50 partycypował Powiat Przeworski. Roboty przeprowadziła firma Bieżące Utrzymanie Dróg Mariusz Ślimak z Ruszelczyc. Łączny koszt wszystkich etapów inwestycji na ul. Dynowskiej to blisko 371 000 zł.