KOMPLEKS LA ROŚNIE NA NASZYCH OCZACH!

Budowy kompleksu lekkoatletycznego na terenie ORTS (MOSiR Przeworsk) przebiega zgodnie z planem i harmonogramem. Trwające roboty ziemne obejmują wyrównanie terenu i wywóz ziemi oraz układanie obrzeży na terenie skateparku. Finalnie teren ten zostanie pokryty betonem, co znacznie zwiększy bezpieczeństwo użytkowników oraz stworzy możliwość doposażenia obiektu. 16-metrowe maszty oświetleniowe czekają na montaż.

.