KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA PRZEWORSKA W SPRAWIE STRAJKU NAUCZYCIELI

8 kwietnia br. rozpoczął się protest nauczycieli w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Przeworsk. Spośród 6 jednostek podległych miastu strajk rozpoczął się w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 2 oraz Szkole Podstawowej nr 3. Przedszkola miejskie, mimo poparcia ogólnopolskiego protestu, ze względu na specyfikę swojej pracy, podjęły decyzje o nie włączaniu się do czynnej akcji strajkowej. Do strajku nie przystąpiło również Gimnazjum nr 1 w Przeworsku.

W razie wątpliwości i pytań wszelkie odpowiedzi uzyskają Państwo u każdego z dyrektorów jednostek, do których uczęszczają dzieci oraz na stronach internetowych szkół.  Informacje o podjętych decyzjach poszczególnych komitetów strajkowych postaramy się przekazywać na bieżąco.