Konkurs pn. „Schronienie dla was, pożytek dla nas – domki dla owadów” rozstrzygnięty

i22 maja 2024 r., na zakończenie Imprezy Ekologicznej, został rozstrzygnięty konkurs pn. „Schronienie dla was, pożytek dla nas – domki dla owadów”, którego miałem przyjemność być organizatorem.

Do konkursu wpłynęło 29 zgłoszeń od uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Celem konkursu było zainteresowanie dzieci i młodzieży ochroną różnorodności biologicznej, kształtowanie postaw proekologicznych i zachęcenie do rodzinnego tworzenia domków dla owadów.

Choć zadanie było trudne, 29 osób podjęło wyzwanie i zostali za to wynagrodzeni dyplomami i nagrodami rzeczowymi. Uczestnicy to uczniowie przeworskich szkół podstawowych i Ponadpodstawowych.

Komisja konkursowa z podziwem oglądała kreatywne dzieła uczestników. Z uwagi na fakt, że poziom wykonania był bardzo wysoki postanowiono, że przydzielone zostały po dwie nagrody ex aequo za pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Przyznano też 8 wyróżnień. I tak kolejno:

pierwsze miejsce na podium zajęli: Aleksandra Konieczny i Jakub Jarosz, drugie: Julita Bułaś i Wiktora Leja, trzecie: Zofia Jarosz i Franciszek Ulman.

Wyróżnienia otrzymali: Filip Demanko, Filip Rosadziński, Stanisław Jarosz, Filip Wołowiec, Emilia Filip, Lena Jabłońska, Urszula Klich oraz Lena Kurek.

W moim imieniu nagrody wręczyli z-ca burmistrza Wojciech Superson oraz sekretarz Agnieszka Zakrzewska.

Dziękuję wszystkim za zaangażowanie i udział w konkursie. Mam nadzieję, że czas spędzony podczas przygotowania prac był inspirujący i zapamiętacie go na długo. Życzymy wszystkim laureatom, aby dzikie zapylacze zamieszkały w przygotowanych przez nich domkach i żeby mogli się nimi cieszyć i obserwować.

Zapraszamy do obejrzenia prac laureatów konkursu i do tworzenia własnych domków w przydomowym zaciszu.

Konkurs realizowany był jako zadanie pn. „Przeworskich uczniów edukacja – ochrony środowiska akcja!” w ramach dotacji otrzymanej z „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” Część 2) Fundusz Ekologii” finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.