ŁĄCZNIK W BUDOWIE

Realizacja nowego przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 835 relacji Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska to już nie hasło i nie kreski na mapach. W ostatnich dniach firma realizująca inwestycję na zlecenie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie przystąpiła do wytyczenia przebiegu drogi. Równocześnie pierwsze maszyny budowlane rozpoczęły prace ziemne związane z usuwaniem wierzchnich warstw ziemi. Cieszy nie tylko fakt rozpoczęcia robót, ale również wizja nowego odcinka drogowego umożliwiającego odkorkowanie naszego miasta!