MAŁŻEŃSKIE JUBILEUSZE

13 lutego w przeddzień święta zakochanych, piękne świadectwo miłości dały trzy małżeństwa przeworszczan. W ratuszu Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Bogusław Duliban wręczyli odznaczenia Prezydenta RP za 50-lecie pożycia małżeńskiego Państwu Marii i Janowi Fuhrmanom, Państwu Janinie i Stanisławowi Głąbiom oraz Państwu Ewie i Henrykowi Wajdom. W spotkaniu uczestniczyły rodziny szanownych Jubilatów. Burmistrz złożył małżonkom serdeczne życzenia pomyślnych i szczęśliwych kolejnych lat w dobrym zdrowiu i wzajemnym szacunku.
FOTORELACJA