MARSZ „PRZEWORSKIE DZIECI PRZECIW PRZEMOCY”

W 2019 r. Przeworsk dołączył do ogólnopolskiej kampanii przeciwdziałania przemocy w rodzinie trwającej od 1 do 6 czerwca. Dziś spotkaliśmy się na trzecim MARSZU PRZECIWKO PRZEMOCY, w tym roku pod hasłem PRZEWORSKIE DZIECI PRZECIW PRZEMOCY.
Dzisiejsze wydarzenie dotyczyło bardzo ważnego tematu we współczesnym świecie – tematu przemocy, i nie chodzi tutaj o konkretną jej formę, ale o przemoc jako całokształt zachowań, jako zjawisko wszechobecne w każdej sferze naszego życia. W marszu razem ze mną uczestniczył Przewodniczący Rady Miasta Przeworska Tomasz Majba oraz mój zastępca Wojciech Superson.
Spotykamy się z wieloma formami przemocy i na różnych płaszczyznach, może to być:
1) PRZEMOC w rodzinie – gdy któryś z członków rodziny krzywdzi i znęca się psychicznie bądź fizycznie nad pozostałymi domownikami;
2) PRZEMOC w szkole – gdy jeden uczeń szydzi z drugiego (czasami tylko za to, że nie ubiera się zbyt modnie i markowo), gdy upokarza, stosuje pogróżki, wulgarne słownictwo;
3) PRZEMOC na świecie – wojna – która toczy się w tak bliskim dla nas sąsiedztwie. W ostatnim czasie jesteśmy świadkami ogromu okrucieństw i ludzkich tragedii jakie spowodowała wojna w Ukrainie. To przemoc sprawiła, że ludzie zostają odarci z godności. Rodziny muszą uciekać ze swoich domów, są rozdzielane, tracą wszelkie bezpieczeństwo, a nawet życie. Tak działa przemoc i agresja.
Nie pozwólmy – by to okrutne zjawisko jakim jest PRZEMOC – spowszedniało, byśmy się przyzwyczaili do takich sytuacji. Jest czas by zaprotestować. Powiedzieć stanowcze NIE – tym, którzy ciągle krzywdzą innych, którzy wykorzystują swoją przewagę, biją, upokarzają, dokuczają drugim. Podczas dzisiejszego MARSZU manifestowaliśmy potrzebę budowania świata bez przemocy, bez agresji. Świata lepszego, bezpiecznego, gwarantującego wszystkim odpowiednie warunki dorastania i rozwoju. Zwróćmy uwagę na prawo do godności i szacunku dla każdego, począwszy od tych najmłodszych.
Dziękuję Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku za podjęcie akcji.
Dziękuję nauczycielom i uczniom:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Przeworsku
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku
Przedszkole Miejskie nr 2 w Przeworsku
Przedszkole Miejskie Nr 3 w Przeworsku
Środowiskowy Dom Samopomocy w Przeworsku za udział w marszu.