MIANOWANIE NAUCZYCIELI

Tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego, pięć nauczycielek z przeworskich placówek oświatowych odebrało z rąk Leszka Kisiela – Burmistrza Miasta Przeworska akty nadania stopnia awansu zawodowego. Stopień nauczyciela mianowanego wszystkie panie otrzymały po zdanym egzaminie, poprzedzonym odbyciem niezbędnego stażu. Awansowane zostały: Barbara Lis – nauczyciel świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 w Przeworsku, Ewelina Romankiewicz – nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Przeworsku, Magdalena Pawlik – nauczyciel wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Przeworsku, Anna Płoskoń – nauczyciel logopeda w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Przeworsku, Anna Dybka – nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowawca świetlicy w Szkole Podstawowej nr 2 w Przeworsku. Mianowanym nauczycielom gratulujemy💐❗