MIMO UPAŁÓW NIE ZWALNIA TEMPO I ETAPU INWESTYCJI DROGOWYCH

W 2017 roku burmistrz Przeworska Leszek Kisiel zaplanował kilkadziesiąt inwestycji drogowych podzielonych na II etapy realizacji. Mimo że temperatura nie rozpieszcza drogowców zaplanowane budowy, przebudowy i remonty dróg miejskich realizowane są terminowo.

W lipcu zakończono budowę fragmentu oświetlenia i odcinka kanalizacji deszczowej w części ul. Benbenka za ponad 100 000 zł. Uzbrojenie w kanalizację tej drogi pozwoli w roku 2018 na kontynuację budowy nawierzchni asfaltowej. Zakończono również przebudowę kanalizacji deszczowej kanału burzowego przy ul. Gorliczyńskiej o wartości 56 000 zł.

Ukończona została budowa chodnika – dojścia do ul. Szpitalnej wzdłuż rzeki Mleczki do ul. Budowlanych – jest to ważny skrót dla wielu mieszkańców miasta do szpitala, jak i mieszkańców osiedla Sikorskiego, Poniatowskiego i Sobieskiego w kierunku stacji PKP oraz ośrodka rekreacyjnego, jak i sieci sklepów. Przejście zostało całkowicie przebudowane i jest oświetlone, wartość tego zadania to 41 000 zł. Przebudowie poddano również alternatywną drogę dojazdową, a zarazem drogę przeciwpożarową do zajazdu Pastewnik – ul. Szpitalna boczna. Zakończono we współpracy z Spółdzielnią Mieszkaniową przebudowę chodnika przy przedszkolach miejskich przy ul. Konopnickiej.

Trwają prace nad urządzeniem parkingu przy ul. Kościelnej we współpracy z Parafią pw. Ducha św.

Zakończono przebudowę chodnika przy ul. Ogrodowej wartości 32 000 zł i rozpoczęta została wymiana chodnika wzdłuż ZUS, który był w katastrofalnym stanie technicznym.

Duże zaangażowanie w przebudowie trzech dróg bocznych można zauważyć na os. Poniatowskiego i Sobieskiego, których kolejne odcinki będą realizowane w kolejnych latach, a wkrótce rozpocznie się przygotowanie do przebudowy ul. Łukasiewicza. Wszystkie drogi otrzymają nawierzchnię asfaltową.

Od miesiąca trwają prace drogowe, na które miasto otrzymało dofinasowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Obejmują one budowę dróg i chodników ul. Grochowa, Warzywna, Warzywna boczne i ul. Kasztanowa. Prace przewidują budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia, nawierzchni asfaltowych, przejść dla pieszych i modernizacji skrzyżowań z ul. Studziańską i Niepodległości . Wartość robót to prawie 800 000 zł.

Po zakończeniu prac I etapu inwestycji drogowych już od końca sierpnia miasto przystępuje do II etapu inwestycji. W ramach tych prac przewidziane są remonty, przebudowy i budowy dróg i chodników:
– budowa ul. Okopowej III etap kończący budowę drogi,
– budowa ul. Misiągiewicza bocznej I etap – budowa oświetlenia i chodnika – od kościoła do ul. Misiągiewicza,
– przebudowa ul Słonecznej – kostka betonowa od ul. Misiągiewicza do ul. 11 Listopada,
– przebudowa ul. Skłodowskiej II etap –zakończenie inwestycji – nakładka asfaltowa z budową parkingu na poboczu drogi,
– przebudowa ul. Krzywej I etap – obejmujący budowę nakładki asfaltowej – koniec inwestycji przewidziany jest na 2018 r.,
– budowa drogi ul. Wierzbowa I etap – obejmujący korytowanie drogi, budowę chodnika na jej części i nakładki asfaltowej w części drogi . Koniec inwestycji przewidziany na 2018 rok,
– remont ul. Gorliczyńskiej bocznych przed wiaduktem,
– modernizacja dojścia do kładki na rzece Mleczce przy ul Kąty – budowa chodnika i oświetlenia,
– przebudowa przejazdu pod torowiskiem wąskotorówki przy ul. Klonowej,
– budowa drogi ul. Wspólna boczna,
– przebudowa ul. Szkolnej – nakładka asfaltowa,

Wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie rozpoczęły się prace modernizacji nawierzchni ul. Gorliczyńskiej w Przeworsku od wiaduktu kolejowego do ul. Armii Krajowej. Wartość przebudowy to ok. 400 000 zł. W roku 2018 planowana jest kontynuacja i zakończenie przebudowy od ul. Armii Krajowej do granicy miasta, a wartość zadania będzie porównywalna i zamknie się kwotą ok. 400 000 zł.

Na końcowym etapie oceny w Urzędzie Marszałkowskim jest złożony wniosek na przebudowę w latach 2017-2018 ulic: Długa, Solarza i Jedności o wartości projektu ponad 700 000 zł. Pozytywna decyzja da szansę na rozpoczęcie inwestycji już w br. przy ul. Długiej.

Prace modernizacji dróg miejskich rozplanowane są w czasie i zakończone będą do końca listopada br.