Ruszyła sprzedaż węgla

Informuje o przystąpieniu Gminy Miejskiej Przeworsk do zakupu paliwa stałego do 31 grudnia 2022 roku z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych, znajdujących się na terenie miasta Przeworska.

Preferencyjna cena zakupu węgla dla gospodarstw domowych z terenu miasta Przeworska wynosi 1 980 zł / tonę.

W związku z powyższym, mieszkańcy Gminy Miejskiej Przeworsk zainteresowani zakupem preferencyjnym węgla dla gospodarstwa domowego mogą składać  wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku.

 1. Wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego można składać:
 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP  – jako załącznik do pisma ogólnego skierowanego
  do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku.
 • tradycyjnie (papierowo) do siedziby MOPS, Krakowska 30, parter budynku, sekretariat pok. nr 6,
  w godzinach: 700 – 1500.
 • po uzyskaniu wymaganego zaświadczenia należy dokonać odpłatności:

PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ

Kasa Przeworska Gospodarka Komunalna, Plac Mickiewicza 8, 37-200 Przeworsk

lub

Kasy w banku PKO BP Oddział w Przeworsku Pl. Mickiewicza z podaniem nr rachunku bankowego nr 82 1020 4391 0000 6502 0226 5122 i tytułu wpłaty: zakup węgla nazwisko imię i  adres osoby uprawnionej do zakupu węgla

PŁATNOŚĆ PRZELEWEM

URZĄD MIASTA PRZEWORSKA
ul. Jagiellońska 10
37-200 Przeworsk

Nr rachunku 82 1020 4391 0000 6502 0226 5122 bank PKO BP

tytuł przelewu: zakup węgla nazwisko imię i  adres osoby uprawnionej do zakupu węgla

 • Po dokonaniu płatności odbiór węgla należy uzgodnić w kasie PGK, pl. Adama Mickiewicza 8 z jednego z niżej wymienionych składów:
 1. Coalmex Sp. z o.o. Przeworsk ul. Głęboka 15
 2. FHU AGAREX Przeworsk ul. Dynowska 16
 3. Firma Handlowo-Transportowa Tadeusz Ciupa Przeworsk ul. Armii Krajowej 3A
 4. FHU TRANS-GRUNT Przeworsk ul. Lwowska 104
 5. Transport Towarowy Robert Pieczko Przeworsk ul. Wojska Polskiego 58
 6. GS Samopomoc Chłopska Przeworsk ul. Studziańska 1
 7. Usługi Transportowe i Handel Sławomir Stącel Przeworsk ul. Długa 20