NAJŁADNIEJSZY OGRÓD I BALKON W PRZEWORSKU – WRĘCZENIE NAGRÓD

20 września w salach ratusza odbyła się uroczysta gala ogłoszenia wyników konkursu na „Najładniejszy ogród i balkon w Przeworsku”. W tym roku konkurs miał jubileuszową oprawę z racji obchodów 625. rocznicy nadania praw miejskich Przeworskowi przez króla Władysława II Jagiełłę.

Laureatów i uczestników konkursu, powitał Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel przy udziale swojego z-cy Wojciecha Supersona, Skarbnika Miasta Doroty Jarosz i sponsorów konkursu: Małgorzaty Puc Dyrektor Bricomarche, Danuty i Ryszarda Kawałko Prezesów Intermarche i Ewy Krzyżanowskiej Głównej Księgowej Przeworskiej Gospodarki Komunalnej. Wspaniałą oprawę wokalną zapewniła Anna Maria Balawender – przeworszczanka, studentka Akademii Muzycznej w Krakowie na kierunku wokalno – aktorskim.

Nadrzędnym celem konkursu jest odkrywanie i eksponowanie piękna oraz docenienie pasji i trudu, jaki włożyli mieszkańcy w tworzenie przeworskich ogrodów, zarówno tych przydomowych jaki i działkowych, ale i tych mniejszych balkonowych, tarasowych i okiennych.

Konkurs promuje pomysłowość oraz nowatorskie rozwiązania dekoracyjne, mające pozytywny wpływ na podniesienie wyglądu i estetyki przestrzeni miejskiej, co bezpośrednio przekłada się na wzrost atrakcyjności naszego miasta.

Od lat w konkursie brało udział wielu mieszkańców Przeworska. Na przestrzeni lat naliczono ponad 340 zgłoszeń do konkursu. Kolejna edycja ponownie cieszyła się dużym zainteresowaniem, bo do konkursu wpłynęło 38 zgłoszeń.

Komisja konkursowa przydzielała punkty m.in. za ogólną estetykę nieruchomości, ład i porządek, zagospodarowanie ogródka roślinnością ozdobną i użytkową, pomysłowość w rozmieszczeniu elementów ogrodu, pracochłonność przy pielęgnacji ogrodu, dodatkowe elementy małej architektury oraz funkcjonalność ogrodu.

Wszystkie oceniane ogrody i ukwiecone balkony były niesamowicie zadbane i cudownie zaaranżowane. Są tworzone, pielęgnowane i utrzymywane z wielką pasją.

Laureaci i wyróżnieni w konkursie otrzymali atrakcyjne nagrody, a wszyscy jego uczestnicy pamiątkowe dyplomy uznania oraz drobne artykuły ogrodnicze. Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel wszystkim uczestnikom konkursu składa raz jeszcze serdeczne podziękowania za wspólną troskę o wizerunek przestrzeni miejskiej.

W kategorii na najładniejszy ogród przy domu jednorodzinnym zajęli:
I miejsce Teresa i Henryk Wołowcowie oraz Joanna i Wiesław Kołczowie – ul. Czarnieckiego,
II miejsce Zofia Wróbel – ul. 11 Listopada,
III miejsce Anna Stempak – ul. Słoneczna.

Wyróżnienia otrzymali:
Anna Wais – ul. Niepodległości, Magdalena i Piotr Filipowie – ul. Za Parowozownią, Janina Madej – ul. 11 listopada.

Uczestnicy konkursu: Dorota Dyrkacz – ul. gen. Andresa, Jadwiga i Ryszard Solarczykowie – ul. gen. Andersa, Ewa Sacała – Osiedle Jana III Sobieskiego, Maria i Bolesław Kołodziejowie – ul. Jasna, Maria Touburg – ul. Niepodległości, Beata Wąsacz – ul. Dobra, Anna Leszczyńska – ul. Wiejska, Maria Jaworska – ul. Armii Krajowej.

W kategorii ogród ogród kolekcjonerski i ogród przy budynku wielorodzinnym:
I miejsce Helena Konecka, Zofia Piątkowska, Gustaw Mróz, Tadeusz Kisiel, Wspólnota Mieszkaniowa z ul. Marii Konopnickiej 19, klatki III-VI,
II miejsce Stanisława Morlak, Marta Kochan, Iwona Magoń, Jan Frączek z ul. Marii Konopnickiej 19 klatka I-III,
III miejsce Anna Kozłowska-Kosior i Stanisław Kosior z ul. Marii Konopnickiej 13.

W kategorii najładniejszy balkon, taras lub okno przyznano:
I miejsca ex aequo: Janinie Wojtaszek i Marcie Wołowiec z ul. Sienkiewicza,
III miejsce Tadeuszowi Żyle z ul. Jagiellońskiej,
wyróżnienie dla Zofii Niemiec z ul. Sienkiewicza.
Pamiątkowe dyplomy i drobne upominki za uczestnictwo otrzymali: Władysława Gujda, Marian Stęc z ul. Ignacego Krasickiego, Stanisława Morlak z ul. Marii Konopnickiej.

W kategorii rodzinny ogród działkowy(ROD):
I miejsce Halina i Adam Gawlikowscy ROD Malinka,
II miejsce Halina i Eugeniusz Kiełbowie ROD Kolejarz II,
III miejsce Janina i Andrzej Zającowie ROD Kolejarz I.

Wyróżnienia otrzymali: Bogusława i Jerzy Ferencowie ROD Kolejarz II, Monika Pieniążek ROD Kolejarz II.
W konkursie uczestniczyli z ROD Kolejarz II: Paweł Dziedzic, Lucyna i Franciszek Busztowie, Mieczysława i Kazimierz Szczepankiewiczowie, Stanisława i Tadeusz Peszkowie, Elżbieta Komborska-Masarczyk i Grzegorz Masarczyk, z ROD Malinka: Katarzyna Kruk, Jan Szular, Maria i Jan Duży, Aleksandra Niemczyk z ROD Kolejarz I.