Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

W Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych słowa Bóg, Honor, Ojczyzna brzmią szczególnie. Uroczystości upamiętniające bohaterów podziemia antykomunistycznego odbyły się w niedzielę 25 lutego w Bazylice Kolegiackiej pw. Ducha Świętego w Przeworsku. Wziął w nich udział Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel, który był partnerem wydarzenia.

Ks. prałat Tadeusz Gramatyka odprawił mszę św., którą uświetniła obecność pocztów sztandarowych, Zespołu Wokalno-Instrumentalnego „Bella Voce” oraz Gminnej Orkiestry Dętej.

Po Eucharystii, na placu kościelnym odbył się Apel Poległych oraz salwa honorowa oddana przez żołnierzy z 14. Dywizjonu Artylerii Samobieżnej im. gen. bryg. Wacława Wieczorkiewicza w Jarosławiu. Poprzez złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą Tadeusza i Edwarda Cieślów, zaproszeni goście oddali hołd Żołnierzom Niezłomnym.