NOWE ŁÓŻKA DLA ODDZIAŁU POŁOŻNICZEGO SP ZOZ PRZEWORSK

Kolejne pieniądze trafią do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku z przeznaczeniem na poprawę warunków leczenia pacjentów przeworskiej placówki. Dzięki umowie o udzielenie dotacji celowej podpisanej 14 maja przez Burmistrza Miasta Przeworska Leszka Kisiela oraz Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku Grzegorza Jedynaka, 20 000 zł zostanie wydane na zakup łóżek szpitalnych na doposażenie Oddziału Położniczego. W ubiegłym roku dofinansowany został zakup sprzętu medycznego służącego do intensywnej terapii i diagnostyki. Dziękuję Radzie Miasta Przeworska za ponowne pozytywne rozpatrzenie wniosku w tej sprawie. Podczas podpisania umowy obecni byli również Przewodniczący Rady Miasta Przeworska Tomasz Majba oraz pielęgniarka oddziałowa Oddziału Położnictwa Marzena Ślęk. Każda współpraca służąca poprawie warunków systemu opieki zdrowotnej, szczególnie w obecnym czasie jest bardzo istotna. Wsparcie Oddziału Położniczego nabiera jeszcze większego znaczenia w perspektywie dzisiejszego święta wszystkich mam. Nowe łóżka już w niedługim czasie będą służyć pacjentkom rodzącym w przeworskim szpitalu.