Nowe możliwości!

Pozyskaliśmy 150 tys. zł ze środków budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych. W ramach programu zostaną zmodernizowane drogi: ul. Aleksandrów – 3 etap oraz ul. Za Parowozownią – 2 etap. Skuteczność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych to ważny aspekt w działalności inwestycyjnej miasta, każda pozyskana przez nas złotówka przyspiesza jego rozwój.