NOWE OŚWIETLENIE ŚCIEŻKI NAD MLECZKĄ

Jaśniej, a tym samym dużo bezpieczniej zrobiło się na spacerowym odcinku Przeworska od kładki na rzece Mleczce w kierunku ul. Żytniej. Zakończyły się prace inwestycyjne pn. Budowa linii kablowej oraz napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Żytniej w Przeworsku – etap I i II w ramach zadania „Modernizacja oświetlenia na terenie miasta”. Zamontowane zostały 4 nowe latarnie z oprawami typu LED, a także 3 oprawy oświetleniowe typu LED na istniejących słupach. Przeprowadzono instalację nowej linii kablowej i napowietrznej oraz przebudowę istniejącej infrastruktury energetycznej. Wykonawcą prac było przeworskie Przedsiębiorstwo Energetyczne ELEKTROINSTAL Sp.j Józef Łaniusz, Mieczysław Greń, a wartość inwestycji wyniosła 20 156,66 zł brutto.