PAMIĘĆ O POWSTANIU STYCZNIOWYM

Pielęgnując pamięć o Powstaniu Styczniowym, dzisiaj Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel, Przewodniczący Rady Miasta Przeworska Tomasz Majba oraz Sekretarz Miasta Agnieszka Zakrzewska wspólnie z harcerkami z 13. Przeworskiej Drużyny Harcerzy Kresy spotkali się przy mogile powstańców, złożyli patriotyczną wiązankę i zapalili znicz. W zimne, śnieżne popołudnie nad mogiłą rozeszła się zaintonowana przez hm. Agnieszkę Bernacką pieśń „Hej, strzelcy wraz, nad nami orzeł biały”…

Choć Przeworsk znajdował się pod zaborem austriackim, wielu naszych rodaków dołączyło do oddziałów w Królestwie Polskim. Pochodzili z różnych stanów. Byli to szlachcice i doświadczeni żołnierze, jak kawalerzysta porucznik Zabielski, młodzi rzemieślnicy – na przykład koledzy mieszkający przy jednej ulicy – bracia Golankiewiczowie i Karol Rolski, rzeźnik. Był student prawa Kasper Kadlewicz i uczeń Eugeniusz Jaskóła. Rannych przywożonych do ordynackiego szpitalika powstańczego leczył Filip Malina. Niewątpliwie było ich bardzo wielu, skoro jako weterani mieli zwyczaj ustawiania się przed ratuszem w czworoboku i śpiewania pieśni.