„Podkarpacki Lawendowy Tydzień – zbudujmy świadomość o padaczce”

20 marca br., wspólnie z Przewodniczącym Rady Miasta Przeworska Tomaszem Majbą, uczestniczyłem w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej „Podkarpacki Lawendowy Tydzień – zbudujmy świadomość o padaczce”. Konferencja, którą objąłem swoim patronatem, zainaugurowała tygodniową akcję w szkołach, samorządach, szpitalach, poradniach specjalistycznych i POZ na terenie Podkarpacia, mającą na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat epilepsji oraz rozwiania powszechnych mitów związanych z tym zaburzeniem neurologicznym. Dziękuję za zaproszenie do udziału w akcji: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku, PWSTE w Jarosławiu, Urząd Miasta Jarosławia