POMAGAM PRZYRODZIE

Burmistrz Miasta Przeworska zaprasza wszystkich mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego do udziału w międzynarodowym konkursie „Pomagam przyrodzie”. Współorganizatorem konkursu jest partner słowacki Regionalna Agencja Rozwoju w Svidniku. Konkurs organizowany jest w ramach mikroprojektu pn. „Ochrona i rozwój walorów przyrodniczo-krajobrazowych pogranicza”.

Konkurs będzie odbywał się w dwóch kategoriach:

1) „domek” dla owadów (pożytecznych),
2) karmnik przyjazny zwierzętom (karmnik dla ptaków).

Prace wykonane przez uczestników konkursu należy dostarczyć do Organizatora w terminie do 3 czerwca 2019 r. Do każdej pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy i przewidziane w regulaminie oświadczenia. Regulamin i wszystkie wzory dokumentów w załączeniu.
Celem konkursu jest  propagowanie działań proekologicznych, zwiększanie świadomości znaczenia owadów zapylających, motywowanie uczestników do poszerzenia wiedzy dotyczących życia i potrzeb owadów i ptaków, dbanie o bioróżnorodność. Organizatorzy zapewniają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 12 czerwca br. podczas Konferencji Przyrodniczej w Miejskim Ośrodku Kultury w Przeworsku”.

Pliki do pobrania: formularz zgłoszeniowy, obszar wsparcia, oświadczenie, regulamin.